Dať si niečo urobiť – Have something done

Miriam Herud

YouTube video

V tomto videu sa naučíte, ako po anglicky vyjadriť, že si dávate niečo urobiť, napr. dať sa ostrihať, dať si opraviť auto, dať si namaľovať fasádu a pod. Zodpovedá tomu slovné spojenie „have something done“.

Video má tri časti. Počas prvých 9 minút sa naučíme základy, teda ako sa „have something done“ používa v jednoduchom prítomnom, minulom a budúcom čase (dávam sa ostrihať, dala som sa ostrihať, dám sa ostrihať).

Ak budete zvedaví, ako sa toto spojenie používa aj v ostatných časoch, pokračujte v sledovaní až do 17-tej minúty.

V poslednej časti (od 17. minúty do konca) si túto gramatické štruktúru spolu precvičíme na ďalších príkladoch.

V skratke:

V prvom rade je dobré hneď na začiatku si zapamätať túto väzbu naspamäť

dať si niečo spraviť
have something done

Nie je to have done something, ani something have done, ale have something done – presne takýto slovosled musíte zachovať, inak sa vám zmení význam vety. Sloveso have bude vo vetách tohto typu vždy prítomné, no v rôznych tvaroch (prítomnom, minulom, budúcom čase atď.). Meniť sa nám bude vždy len hlavné sloveso v minulom príčastí, a to podľa toho, čo chceme povedať, že sme si dali urobiť (ostrihať sa, potetovať, opraviť auto atď.)

Jednoduchý prítomný čas pre opakujúce sa činnosti

I have – dávam si
something – niečo
done (minulé príčastie daného slovesa, čiže tretí tvar) – urobiť

Andrea si dáva upratať dom.
Andrea has her house cleaned.

Hovoríme tu o pravidelnej činnosti, ktorá sa opakuje, takže sme použili jednoduchý prítomný čas slovesa have she hasdáva si. Čo si dáva upratať – dom – her house. A napokon minulé príčastie slovesa upratať – cleaned.

Jednoduchý minulý čas pre činnosti, ktoré sa stali v minulosti, a vieme kedy

I had – dala som si
something – niečo
done (minulé príčastie daného slovesa, čiže tretí tvar) – urobiť

Dala som si včera opraviť auto.
I had my car fixed yesterday.

Hovoríme tu o ukončenej činnosti, ktorá sa stala v minulosti a špecifikujeme presne kedy, takže sme použili jednoduchý minulý čas slovesa have I haddala som si. Čo som si dáva opraviť- auto – my car. A napokon minulé príčastie slovesa opraviť – fixed.

Jednoduchý budúci čas pre činnosti, ktoré sa možno stanú v budúcnosti

I will have – dám si
something – niečo
done (minulé príčastie daného slovesa, čiže tretí tvar) – urobiť

Dám si možno potetovať ruku.
I will have my arm tattooed.

Hovoríme o činnosti, ktorá sa možno stane v budúcnosti, takže použijeme jednoduchý budúci čas slovesa have I will havedám si. Čo si dám potetovať – ruku – my arm. A napokon minulé príčastie slovesa potetovať – tattooed.

Ak ste zvedaví aj na iné časy, ktoré sa používajú s väzbou have something done – dať si niečo spraviť, pozrite si video aj po deviatej minúte.