Online kurz angličtiny pre firmy s lektorom

Zoznam prianí Zdieľať
Zdieľať kurz
Odkaz na stránku
Zdieľať na sociálnych sieťach

O kurze

POPIS KURZU

Angličtinu vyučujeme priamou komunikačnou metódou. Slovíčka, gramatiku a jazykové výrazy sa študenti precvičujú v kontexte reči.

angličtinu učíme angličtinou – 100% vyučovacej hodiny je v anglickom jazyku

študent hovorí viac ako 80% celej vyučovacej hodiny

prezentované učivo sa precvičuje v zmysluplnom dialógu a jasnom kontexte

komunikácia je prirodzená, bohatá na výrazy používané v reálnej, každodennej komunikácii a médiách

lektor angličtiny je kvalifikovaný profesionál po jazykovej a osobnostnej stránke

Online výučba angličtiny v jazykovom štúdiu Euphema je moderný a inovatívny prístup výučby angličtiny oproti tradičnej výučbe v klasických jazykových školách.

šetrí čas a peniaze

bez nutnosti zakupovania si kníh a cvičebníc

prístup k jedinečným online kurzom angličtiny a ďalším materiálom po celú dobu kurzu

študent má vlastný účet, kde má po prihlásení k dispozícii svoju vlastnú slovnú zásobu, slovnú zásobu vo formáte na import do výučbovej aplikácie, prístup k harmonogramu výučby a poznámkam z hodín

možnosť dopisovania vlastných slovíčok

možnosť vytlačiť si celú slovnú zásobu a poznámky

OBSAH KURZU

Naše kurzy anglického jazyka sú organizované tematicky. Témy na seba nenadväzujú. Každá téma obsahuje lekcie, ktoré sa týkajú gramatiky, slovnej zásoby, používania jazykových prostriedkov v kontexte a fráz využiteľných v rôznych životných situáciách.

V každej téme nájdete tieto časti

gramatika

slovná zásoba

čítanie

ustálené výrazy každodennej komunikácie

praktická angličtina a hovorenie

kartičky na precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby

testy a kvízy

audionahrávky

inštruktážne videá

Okrem našich kurzov, ktoré sú zamerané na všeobecnú angličtinu používame aj materiály pre výučbu obchodnej angličtiny a angličtiny pre špeciálne účely.

Ponúkame tieto kurzy obchodnej a špeciálnej angličtiny:

všeobecná o obchodná angličtina pre začiatočníkov aj pokročilých (všetky úrovne)

angličtina pre účtovníctvo

angličtina pre personalistiku HR

angličtina pre IT

angličtina pre informačné technológie

angličtina pre logistiku

angličtina pre BOZP

angličtina pre šport a fyzioterapeutiku

Všetky z uvedených kurzov sme už v minulosti vyučovali.

Ak ešte stále neviete, či by bol pre vašich zamestnancov lepší individuálny alebo skupinový kurz, možno vám pomôže zoznam potenciálnych výhod a nevýhod individuálneho a skupinového kurzu anglického jazyka.

Výhody a nevýhody individuálnych hodín angličtiny

 • hodiny je možné prispôsobiť špecifickým potrebám a osobnostným črtám daného študenta
 • lektor venuje pozornosť iba danému študentovi a poskytuje okamžitú spätnú väzbu
 • nemusíte sa prispôsobovať tempu napredovania iných
 • viac priestoru na nácvik hovorenia
 • rýchlejšie napredovanie môže pôsobiť motivačne
 • je drahší v porovnaní so skupinovým kurzom
 • chýba socializažný prvok a interakcia na úrovni osôb s rovnakou jazykovou úrovňou
 • pri konverzácii chýba viac pohľadov na diskutované témy
 • nízka miera súťaživosti, čo môže znižovať motiváciu
 • potreba neustálej koncentrácie môže byť unavujúca a demotivačná
 • dynamika hodiny je silne ovplyvnená charakterovými vlastnosťami daného študenta
 • úplne absentuje učenie sa z chýb iných

Zákazník: Prepáčte, môžem si vyskúšať tieto džínsy?
Predavač: Samozrejme! Kabínky sú tam naľavo.
(Po chvíli)
Predavač: Sedia dobre?
Zákazník: Áno, perfektne sedia. Koľko stoja?
Predavač: Momentálne sú zľavnené o 50 percent. Stoja len 25 eur.
Zákazník: Je to dobrá kúpa/výhodné. Zoberiem si ich. Kde môžem zaplatiť?
Predavač: Zaplatiť môžete v pokladni pri vchode.
(Pri pokladni)
Zákazník: Nech sa páči.
Predavač: Ďakujem. Niečo iné?
Zákazník: Nie, to je všetko. Ďakujem za Vašu pomoc.

Výhody a nevýhody skupinových hodín angličtiny

 • je lacnejší v porovnaní s individuálnym kurzom
 • lepšie zapamätávanie si jazykových javov a slov v rámci reálnej interakcie na úrovni osôb s rovnakou jazykovou úrovňou
 • možnosť učenia sa z chýb rečového prejavu iných
 • zdravá súťaživosť medzi študentami môže pozitívne vplývať na motiváciu
 • vzájomná pomoc (našepkávanie, opravovanie) môže zlepšiť zapamätanie si jazykových prvkov
 • viac študentov môže zlepšiť dynamiku konverzácie na hodine
 • menej intenzívne, študent si má čas na okamih „oddýchnuť“
 • lektor musí rozdeliť svoju pozornosť medzi všetkých účastníkov kurzu
 • tempo osvojovania si jazyka môže byť u jednotlivých študentov rozdielne
 • kratší čas na hovorenie
 • dynamika skupiny môže byť až veľmi strhujúca a môže viesť k odbiehaniu od témy
 • menej priestoru na prispôsobenie výučby špecifikám jednotlivca
 • niektorí študenti sa v skupine hanbia opýtať ak nerozumejú
 • niektorí študenti môžu pociťovať nepríjemné pocity ak nestíhajú s ostatnými
 • možná dominancia priebojnejších (a často jazykovo lepšie vybavených) študentov

Zákazník: Prepáčte, môžem si vyskúšať tieto džínsy?
Predavač: Samozrejme! Kabínky sú tam naľavo.
(Po chvíli)
Predavač: Sedia dobre?
Zákazník: Áno, perfektne sedia. Koľko stoja?
Predavač: Momentálne sú zľavnené o 50 percent. Stoja len 25 eur.
Zákazník: Je to dobrá kúpa/výhodné. Zoberiem si ich. Kde môžem zaplatiť?
Predavač: Zaplatiť môžete v pokladni pri vchode.
(Pri pokladni)
Zákazník: Nech sa páči.
Predavač: Ďakujem. Niečo iné?
Zákazník: Nie, to je všetko. Ďakujem za Vašu pomoc.

Cenník kurzov ANGLICKÉHO JAZYKA PRE FIRMY

Ceny kurzov sú rovnaké ako ceny pre všeobecné kurzy angličtiny v individuálnej a skupinovej forme.

* V prípade potreby špeciálnych kurzov si ku každej vyučovacej hodine účtujeme prirážku 10%. Príprava lektora na takéto hodiny je náročnejšia a vyžaduje si neraz dlhší čas ako je trvanie samotnej hodiny. Sme predovšetkým online jazyková škola, no v prípade dochádzania za klientom si účtujeme náklady na dopravu. Za klientom dochádzame bez potreby ďalšej kompenzácie (okrem nákladov za dopravu) len ak doba prepravy lektora k zákazníkovi nepresiahne 15 minút jednosmerne – v opačnom prípade si účtujeme kompenzáciu podľa dĺžky času potrebného na prepravu.

Cenník individuálnych kurzov ANGLIČTINY

Short

30 minút

13€

Rezervovať

Obchodné podmienky

Medium

45 minút

16€

Rezervovať

Obchodné podmienky

Long

60 minút

19€

Rezervovať

Obchodné podmienky

Cenník SKUPINOVÝCH kurzov

2 študenti

45 minút

9€

60 minút

11€

Rezervovať

Obchodné podmienky

3 študenti

45 minút

7€

60 minút

9€

Rezervovať

Obchodné podmienky

4 študenti

N/A

N/A

60 minút

7€

Rezervovať

Obchodné podmienky

REZERVÁCIA INDIVIDUÁLNEJ A SKUPINOVEJ VÝUČBY PRE FIRMY

  Vyberte typ:

  Aký je rozdiel medzi pravidelnou a nepravidelnou výučbou?

  Pravidelná individuálna výučba v novom semestri 2024/25 začína 16. septembra 2024.

  Vyberte deň výučby:

  Zvoľte si čas začiatku hodiny:

  Zvoľte si čas začiatku hodiny:

  Zvoľte si čas začiatku hodiny:

  Zvoľte si čas začiatku hodiny:

  Zvoľte si čas začiatku hodiny:

  Vyberte si deň, dátum a čas začiatku hodiny:
  Tip: Podržaním klávesy Ctrl+klik si môžete vybrať viac termínov naraz.

  Vyberte si želanú dĺžku hodiny:

  Vyberte vašu približnú úroveň angličtiny

  Antispamová ochrana
  Do políčka napíšte slovom výsledné číslo malými písmenami aj s diakritikou

   Pravidelná skupinová výučba v novom semestri 2024/25 začína 16. septembra 2024.

   Vyberte si deň výučby:

   Zvoľte si čas začiatku hodiny:

   Zvoľte si čas začiatku hodiny:

   Zvoľte si čas začiatku hodiny:

   Zvoľte si čas začiatku hodiny:

   Zvoľte si čas začiatku hodiny:

   Vyberte vašu približnú úroveň angličtiny

   Antispamová ochrana
   Do políčka napíšte slovom výsledné číslo malými písmenami aj s diakritikou

   Zákazník: Prepáčte, môžem si vyskúšať tieto džínsy?
   Predavač: Samozrejme! Kabínky sú tam naľavo.
   (Po chvíli)
   Predavač: Sedia dobre?
   Zákazník: Áno, perfektne sedia. Koľko stoja?
   Predavač: Momentálne sú zľavnené o 50 percent. Stoja len 25 eur.
   Zákazník: Je to dobrá kúpa/výhodné. Zoberiem si ich. Kde môžem zaplatiť?
   Predavač: Zaplatiť môžete v pokladni pri vchode.
   (Pri pokladni)
   Zákazník: Nech sa páči.
   Predavač: Ďakujem. Niečo iné?
   Zákazník: Nie, to je všetko. Ďakujem za Vašu pomoc.

   Často kladené otázky

   Pravidelná výučba znamená, že študent si rezervuje časový slot, kedy bude mávať pravidelne výučbu počas semestra v týždenných cykloch.

   Nepravidelná výučba znamená, že študent má možnosť si rezervovať ktorýkoľvek z termínov (môže si rezervovať aj viac termínov naraz) a výučba bude mať len v tomto čase. Výučba teda neprebieha v pravidelných cykloch. Tieto hodiny sú predovšetkým pre záujemcov, ktorí potrebujú posilňovacie hodiny pred nejakou udalosťou, kde potrebujú hovoriť po anglicky, alebo si chcú iba občas precvičiť angličtinu v konverzácii. Nepravidelná výučba je výborným doplnkom pre samoukov, ktorí si chcú prakticky precvičiť naučené vedomosti.

   Zobraziť viac

   Hodnotenie a recenzie študenta

   Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia
   Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia