Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/65
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/34
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

Zvolania sú slová alebo zvuky, ktoré používame na vyjadrenie základných pocitov, ako šťastie (jéj!), bolesť (au!), úľava (uf!), prekvapenie (ahá!) či znechutenie (fuj!).

A čo si myslíte? Sú anglické zvolania rovnaké alebo iné ako v slovenčine?

Zhodnoťte sami: Phew! Boo! Yuck! Shush! Huh! Ouch! Yay! Ew!

Veru, aby boli naše emócie zrozumiteľné aj v anglickom jazyku, zíde sa nám nielen naučiť sa anglické ekvivalenty našich slovenských zvolaní, ale si riadne precvičiť aj ich výslovnosť, ktorá sa dosť líši od písomnej podoby. To všetko vás čaká v tomto videu.