Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

Nie každé do (nejakého času) sa do angličtiny prekladá ako until.

Niekedy je to by.

Nevýhodou pre nás, Slovákov, je fakt, že obe anglické predložky (until aj by) prekladáme ako do.

Preto sa musíme naučiť rozlišovať, či hovoríme o niečom, čo trvá až do určitého momentu (until), alebo je potrebné niečo urobiť/dokončiť najneskôr do istého termínu (by).

Ozrejmite si tento rozdiel v našom videu a until a by vám viac starosti robiť nebudú.