Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

Obe slovesá – excuse aj apologize – vyjadrujú nejaké ospravedlnenie.

Ako sa ale používajú vo vete – v konkrétnych situáciách ako „Ospravedlňte ma z mítingu“ alebo „Ospravedlnil sa za meškanie„…?