Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

V tomto krátkom videu sa dozviete, kedy je správne preložiť slovenské „mať“ do angličtiny ako „have„, a kedy by to, naopak, nedávalo žiadny zmysel.

V istých kontextoch je potrebné použiť spojenie „be supposed to„, v iných „should“ alebo dokonca „shall„.