Chyby v spoločenskej komunikácii v angličtine

Marian Herud

V krajinách ako Slovensko je len veľmi málo príležitostí na pravidelnú zmysluplnú komunikáciu v angličtine. Tá je však jedným z najzákladnejších pilierov konsolidácie slovnej zásoby a rôznych ustálených výrazov a slovných spojení. Z toho istého dôvodu je takmer nemožné vyvarovať sa rôznym chybám a ich výskyt je v učení sa angličtiny skôr pravidlom ako výnimkou.

Nemusí vás príliš trápiť, že neustále robíte v angličtine chyby. Je potrebné sa snažiť stále na sebe pracovať, a aj keď chyby nikdy úplne nevymiznú, bude ich stále menej a vy budete znieť plynulejšie a autentickejšie.

V nasledujúcom článku sa dozviete, ktoré časté chyby robia Slováci v spoločenskej komunikácii v angličtine.

  1. PRVÉ STRETNUTIE

Keď sa s niekým stretneme po prvýkrát použijeme frázu:

Nice/Good to meet you.

Keď potom toho istého človeka stretneme opäť, použijeme:

Nice/Good to see you again.

Niekedy však študenti robia chybu, keď použijú Nice to meet you again.
Je to však, ako by ste po slovensky povedali „Rád vás opäť spoznávam.“, čo nedáva veľmi zmysel.

  1. PRIVÍTANIE

Zapamätajte si, že sloveso „welcome“ sa nepoužíva s predložkou „in“ ale „to“. Áno, v slovenčine hovoríme „Vitajte v našom meste.“, no v angličtine sa správne hovorí „Welcome to our town.“

ste tu boli? V mnohých prípadoch, keď sa vo vete nachádza príslovka „už“ (already, yet) je to signál  pre použitie predprítomného času – to je ten s „have“ 🙂

Správne sa teda povie „Have you been here yet?“ nie „Were you here?“

  1. POZOR NA „PROSÍM“

Použitie slovenského „Prosím“ je iné ako v angličtine, no študenti ho často prekladajú ako „Please“.

Povedzme, že podávame niekomu kávu. V slovenčine povieme „Prosím“ (v zmysle „Nech sa páči“). V angličtine sa však v tomto prípade hovorí „Here you are.“

Rovnako to je aj pri odpovedi. Ukážme si to na príklade.

A: (podáva kávu) Prosím. (Nech sa páči.)
B: Ďakujem pekne.
A: Prosím.

Preklad
A: Here you are. Please.
B: Thank you!
A: You’re welcome. Please.

  1. AKO ŽIADAŤ ZDVORILO

Slováci môžu pre príslušníkov iných národností znieť dosť priamo, niekedy až nezdvorilo. V slovenčine sa možno nepoužíva také množstvo zdvorilostných fráz ako v angličtine, no to neznamená, že Slováci sú nezdvorilí. Zdvorilosť jednoducho vyjadrujeme inak.

Každopádne, v angličtine znieme hrubo ak v si v reštaurácii popýtame menu spôsobom „Give us the menu.“  Je oveľa zdvorilejšie žiadať o niečo tak, že začneme slovným spojením „Can I have …“ napríklad „Can I have the menu, please?“

  1. JA POZÝVAM

Niekedy sa človek vyskytne v bare či reštaurácii a svojmu cudzokrajnému spoločníkovi navrhne, že drinky „zatiahne“ on. Ak to oznámi slovakizovanou angličtinou v podobe „I invite you“ („Pozývam ťa“), môže nasledovať labyrint vysvetľujúcich otázok. Keď chcete v angličtine povedať, že vy zaplatíte za jedlo či pitie, môžete to urobiť nasledovne:

I’ll get this. (Ja to zaplatím)
It is on me. (Je to na mňa)
It’s my treat. / My treat .(doslova Ja hostím)

V angličtine sa neradno vždy riadiť iba doslovným prekladom. Hoci niekedy funguje takmer stopercentne, existuje minimálne rovnaké množstvo prípadov, kedy stopercentne nefunguje. Ak si však osvojíte a zautomatizujete používanie uvedených a podobných slovných spojení, dramaticky môžete zlepšiť autenticitu vášho prejavu v anglickom jazyku.