Chef vs. šéf

Miriam Herud

Patríte k ľuďom, ktorí majú v práci nad sebou nadriadeného? Ak áno, ako ho voláte, keď sa o ňom zmieňujete napr. pred kolegami, rodinou alebo priateľmi? Verím, že by ste prišli na viacero mien 🙂 a jedným z nich je určite aj “šéf” (v prípade, že ide o muža). “Minulý týždeň som bola so šéfom na služobke./Dnes ma šéf totálne napálil!”… Študenti tu na preklad neraz použijú anglické “chef”, keďže sa to opäť tak úžasne podobá na slovenského “šéfa”.

Falošní priatelia sa nezaprú ani v tomto prípade. Anglický “chef” má síce máličko dočinenia so šéfovaním, no určite by sme ho nemali používať na pomenovanie nadriadeného vo všeobecnosti. Je ním totiž len v kuchyni. Áno, bavíme sa o šéfkuchárovi, teda vedúcom všetkých kuchárov (=cooks, NIE cookers!) v danej kuchyni či reštaurácii. Tu majte na mysli aj správnu výslovnosť: /šef/, NIE /čef/.

No a ako teda správne preložiť “šéf”? Možností je viac, najčastejšie sa používa “boss”, “superior” alebo “chief” (čítaj /číf/). Vyššie spomenuté vety by teda zneli asi takto: “I was on a business trip with my boss last week./My boss really pissed me off today!”