Anglické priezviská v slovenčine | Múzeum slovenskej dediny

Marian Herud

Pri našich potulkách po Slovensku sme zablúdili aj do Múzea slovenskej dediny a boli sme príjemne prekvapení prostredím a pestrosťou predstavovaných budov. Okrem toho, že vám v tomto videu ukážeme ako vyzeral náš výlet, v jeho druhej časti sa dozviete ako sa niektoré anglické priezviská preložia do slovenčiny a naopak. Nájdete medzi nimi aj to svoje?

In English as well as the Slovak language there are a lot of occupational surnames. Many of them have their widespread Slovak equivalents:

Thatcher – Trstinár

Some of the most common surnames include:
Smith – Kováč
Potter – Hrnčiar, Hrnčár
Cooper – Debnár, Bednár
Mason – Murár, Murárik
Tailor, Taylor – Krajčír
Weaver, Webster – Tkáč, Taká
Miller – Mlynár, Mlynarčík, Molnár
Cobbler – Švec, Šuster, Šefčík
Fisher – Rybár, Rybárik
Carter – Kočiš
Cartwright – Vozár
Wheeler – Kolár
Baker – Pekár, Pekárik