Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – „byť vo svojom živle“

Miriam Herud

YouTube video

Existujú anglické idiómy a frázy, ktoré nemajú so svojími slovenskými ekvivalentmi nič spoločné – preto sú aj pre študenta angličtiny ťažko zapamätateľné. Na druhej strane je ale množstvo takých idiómov, ktoré, keď ich preložíte, sú navlas rovnaké.

V nasledujúcich epizódach sa zameriame práve na tieto ľahko zapamätateľné anglické idiómy, ktoré sa do značnej miery podobajú tým slovenským, a tak si ich nepochybne osvojíte veľmi rýchlo a jednoducho.

Prvá epizóda: „byť vo svojom živle“.