Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – „Zhltnúť to aj s navijakom“

Miriam Herud

YouTube video

Jedenásta epizóda: „Zhltnúť to aj s navijakom.“

Keď niečo zhltnete aj s navijakom, kompletne tomu uveríte. Prvá časť frázy je doslovným prekladom, no ostáva navijak zo slovenskej verzie aj v tej anglickej? Alebo sa potrebujeme po anglicky naučiť iné časti udice?