Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – “Zabiť dve muchy jednou ranou“ + BONUS

Miriam Herud

YouTube video

Štvrtá epizóda: „Zabiť dve muchy jednou ranou“ + „Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche“

V slovenčine nemajú tieto dva idiómy v podstate nič spoločné. No to sa nedá tvrdiť o ich anglických verziách – tie totiž spája zmienka o jednom a tom istom živočíchovi, a môžete si by istí, že ho poznáte.

Oživte si svoju slovnú zásobu novými anglickými idiómami!