Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – „To bola posledná kvapka“

Miriam Herud

YouTube video

Ôsma epizóda: „To bola posledná kvapka

Túto frázu používame zväčša vtedy, keď nám pretiekol pohár trpezlivosti; keď chceme hovoriť o niečom, čo bolo akoby posledným klincom do rakvy a my sme viac neboli schopní zniesť.

Angličtina na vyjadrenie takejto situácie nepoužíva kvapku, ale inú metaforu, ktorá ale dáva úplne logický zmysel. Veď posúďte sami.