Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – „Nedáva si servítku pred ústa“

Miriam Herud

YouTube video

Trinásta epizóda: „Nedáva si servítku pred ústa“

Každý rozumie, čo táto fráza znamená. No aj keď možno viete, ako sa po anglicky povie „servítka“ a „ústa“, bohužiaľ vám to k správnemu prekladu veľmi nepomôže..

Ak si totiž v angličtine nedávame servítku pred ústa, v podstate „nemelieme svoje slová“… Naučte sa to povedať v kratučkom videu.