Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – „Mezdi dvoma mlynskými kameňmi“

Miriam Herud

YouTube video

Šiesta epizóda: „Medzi dvoma mlynskými kameňmi“

Po slovensky medzi dvoma mlynskými kameňmi, a predsa na obrázku medzi dvoma kameňmi nie som… Dôvodom bude asi trošku odlišné znenie anglického idiómu, i keď, myslím si, veľmi dobre zapamätateľné.

Dokonca budete mať k dispozícii dve verzie – jedna z gréckej mytológie a druhá má zas námornícky pôvod.