Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – „Má o koliesko menej“

Miriam Herud

YouTube video

Dvanásta epizóda: „Má o koliesko menej.“

Doslovný preklad: „He has a missing cogwheel.“ Čo myslíte – rozumel by vám Angličan, keby ste mu toto povedali? … Bohužiaľ nie. Rozumel by tomu doslovne, teda by sa vás možno opýtal, koliesko z hodiniek??

V anglickom idióme síce ostávame v sekcii mechanika, resp. domáce majstrovanie, no potrebujeme použiť slovo „skrutka“. A to v spojení s istým prídavným menom. Pozrite si krátke video…