Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – “Keď príde na lámanie chleba”

Miriam Herud

YouTube video

Tretia epizóda: „Keď príde na lámanie chleba“.

Nebolo by vôbec potrebné o tomto idióme diskutovať, nebyť posledných dvoch slov… Tie sa totiž, na rozdiel od prvej časti idiómu, do angličtiny neprekladajú doslovne. Aké anglické slovo teda nahradí „lámanie chleba„, a tým dá zmysel celej fráze?