Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – „Keby bolo keby“

Miriam Herud

YouTube video

Desiata epizóda: „Keby bolo keby.“

Určite ste si neraz povzdychli a povedali: „Keby som to tak mohol vrátiť a spraviť to inak…“ No fakt je, že minulosť sa vrátiť nedá, a tak nám len zostáva povedať si: „Keby bolo keby!“

A možno sa vám to niekedy zíde aj po anglicky, človek nikdy nevie 🙂 Angličtina nám ponúka naraz dve možnosti, ako to povedať.

Jedna je, povedala by som, chytľavá a preto ľahko zapamätateľná, a druhá je zase identická s našim slovenským príslovím.