Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – „Hrať mŕtveho chrobáka“

Miriam Herud

YouTube video

Piata epizóda: „Hrať mŕtveho chrobáka“

Už ste niekedy hrali mŕtveho chrobáka? Ak aj nie, určite viete, o čom táto fráza je. Ak sa ju však pokúsite preložiť doslovne, je dosť možné, že vám budú rozumieť len anglicky hovoriaci Slováci.

Na to, aby ste ju preložili správne, musíte vymeniť mŕtveho chrobáka za iné zvieratko, ktoré je tiež majstrom v predstieraní. Behom štyroch minút teda zabijete dve muchy jednou ranou – nové slovíčko vo vašom repertoári slovnej zásoby plus nový anglický idióm.