Anglické idiómy, ktoré si zapamätáte – „Čo by kameňom dohodil“

Miriam Herud

YouTube video

Siedma epizóda: „Čo by kameňom dohodil“

Jednoduchá anglická fráza podobná tej slovenskej, čo sa kameňa a hádzania týka. Ako to ale presne sformulovať a ako použiť vo vete…? Ak si nájdete 3 minúty, všetko sa dozviete.