Anglické idiómy a príslovia, ktoré si určite zapamätáte

Miriam Herud

Idiómy, príslovia, porekadlá, frázy či frazálne slovesá – spomeňte ktorúkoľvek z týchto kategórií študentovi anglického jazyka a môžete si byť istí, že uvidíte gúľanie očami, zvraštenú tvár, jedným slovom – výraz znechutenia. Prečo je to tak? Po prvé, tieto slovné spojenia sa v mnohých prípadoch líšia od slovenčiny, keďže sa líšia aj naše kultúry, zvyklosti, tradície a v neposlednom rade aj samotné jazyky a ich vývoj. V dôsledku toho sme často nútení sa naučiť anglický preklad slovenských prísloví a fráz, ktorý síce nesie tú istú ideu, no významom je na míle vzdialený od toho slovenského, napr. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. = What goes around, comes around. Po druhé, niektoré javy, ako napr. frazálne slovesá, sa v slovenčine vôbec nevyskytujú, to znamená, že je pre Slováka ťažké si k nim nájsť vzťah a ešte ťažšie sa ich naučiť správne používať. Určite to nie je nemožné, no chce to veľa trpezlivosti a praxe. Čo robí z frazálnych slovies ešte menej obľúbený aspekt angličtiny je fakt, že väčšina z nich je úplne nelogická – vyzerá to tak, akoby niekto kedysi ľubovoľne pospájal slovesá s časticami bez akéhokoľvek zmyslu a priradil k nim významy.

Nasaďme si ale na chvíľu ružové okuliare – let´s put on rose-colored glasses now – a pozrime sa spolu na príklady anglických idiómov a prísloví, ktoré sa od slovenčiny až tak nelíšia, a je preto o to ľahšie si ich zapamätať.

Predstavte si, že hľadáte jedného človeka v päťmiliónovom meste. K čomu by ste toto hľadanie prirovnali? Najskôr k hľadaniu ihly v kope sena. A nie je nič ľahšie, ako povedať to po anglicky – potrebujete len vedieť, ako sa povedia kľúčové slová tohto príslovia, teda hľadať (look for), ihla (needle) kopa sena (haystack). Je to ako hľadanie ihly v kope sena – it´s like looking for a needle in a haystack. Úplne identické.

Nie všetko, čo sa navonok javí ako skvelá vec, je v skutočnosti také skvelé – v slovenčine by sme použili príslovie „Nie je všetko zlato, čo sa blyští.“ Anglický ekvivalent je takmer úplne totožný, líši sa len miernou zmenou slovosledu: „All that glitters is not gold.”, čiže “všetko, čo sa blyští, nie je zlato”. Jednoduché.

Ďalší príklad idiómu, ktorý si jednoducho zapamätáme, je preklad slovenského „Topiaci sa aj slamky chytá.“ Doslovne je to „topiaci sa muž sa bude chytať slamky“, teda „A drowning man will clutch/catch at a straw.“ Jediná vec, na ktorú tu nesmieme zabudnúť, je predložka „at“, ktorá v spojení so slovesom „catch“ alebo „clutch“ tvorí význam „chytiť/chytať sa niečoho“. Bez nej by samotné „catch“ znamenalo len „chytiť niečo“, čiže „topiaci sa muž chytí slamku“, čo už nedáva až taký zmysel.

„Pes, ktorý šteká, nehryzie.“ – príslovie hovoriace o tom, že nie vždy je človek s hrubým jazykovým prejavom taký zlý alebo nebezpečný, ako sa navonok prezentuje. V anglickom znení sa nachádzajú kľúčové slová „štekať“ a „hrýzť“, nie však „pes“ – povieme „His bark is worse than his bite.“, teda doslovný preklad: „Jeho štekot je horší ako jeho uhryznutie.“ Myslím si, že tiež pomerne ľahko zapamätateľná vec.

Samozrejme, že podobne ľahko zapamätateľných anglických prísloví pre nás Slovákov je ešte hŕba a budem sa im venovať v nasledujúcich blogoch, no pre tento článok som si vybrala ešte jedno – posledné, ktoré je jednoduché tým, že sa podobá tomu slovenskému nielen významovou, ale aj formálnou stránkou. Ľahko zabudneme na ľudí/veci, s ktorými neprichádzame do styku – obrazne povedané: „Zíde z očí, zíde z mysle.“ Ak sloveso „zísť“ nahradíme predložkovým spojením „out of“, čiže „mimo“, dostaneme veľmi podobné príslovie: „Out of sight, out of mind.“ (=Mimo pohľadu, mimo mysle.) Okrem kľúčových slov sa zhodujú aj opakovaním začiatočného slova/slov, vďaka čomu to naša pamäť prijme ešte ľahšie.