Ambulancia vs. ambulance

Miriam Herud

Nie najpríjemnejšie slovo, resp. slovo vzbudzujúce nie tie najpríjemnejšie myšlienky a pocity. S ambulanciou sa nám istotne spájajú doktori, vyšetrenia či nekonečné rady v čakárňach. Povedzme, že chceme niekomu po anglicky opísať, ako sa nám po dvoch hodinách čakania podarilo konečne dostať sa do ambulancie: “… and after two hours of sitting in the waiting room I finally got into the ambulance.” – mnoho ľudí by urobilo túto chybu a použili by slovo ambulance. Pravdepodobne by tak došlo k ďalšiemu z nedorozumení zapríčinených týmto fenoménom falošných priateľov, keďže anglické ambulance nepomenúva ambulanciu, ale tzv. záchranku alebo sanitné auto, ktoré preváža chorých či zranených ľudí do nemocnice (He was taken by ambulance to hospital./Call an ambulance!). Ak však máme na mysli ambulanciu ako ordináciu na ošetrovanie chorých, vhodným prekladom je slovo surgery, resp. doctor´s/dentist´s surgery (Dr Green isn´t in the surgery at the moment./I called the dentist´s surgery to make an appointment).