Akurát vs. accurate

Miriam Herud

Veľmi často sa vyskytujúca chyba. Nečudo, veď sa výslovnosťou opäť podobajú ako vajce vajcu. Preklad slova akurát už však nie je tak jednoznačný, ako pri iných falošných priateľoch, a závisí od kontextu. Vo väčšine prípadov nám pomôže slovko just v spojení s vhodným prídavným menom, resp. príslovkou. Zoberme si napríklad vetu: Ich byt je tak akurát veľký.=Their apartment is just big enough. Alebo: Toto miesto je akurát pre teba.=This job is just right for you. / Tieto džínsy sú akurát na teba.=The jeans fit you just right. / Voda bola akurát.=The water was just warm enough. Čo teda s anglickým accurate? Vo všeobecnosti sa prekladá ako presný, správny a často sa vyskytuje v spojeniach ako accurate measurement=presné meranie, accurate estimate=presný odhad, accurate description=presný/verný opis. Nejde tu teda o primeranosť, vlastnosť niečoho, čo vyhovuje istým požiadavkám, ale o dôkladnosť a precíznosť.