Aktuálny vs. actual

Miriam Herud

Kto by bol povedal, že význam tak podobne znejúcich slov je tak rozdielny! Slovo aktuálny v slovenčine pomenúva niečo, čo odráža súčasný, momentálny stav, napr. aktuálna tematika, aktuálny stav počasia, aktuálne spravodajstvo atď. Zatiaľ čo anglické slovo actual nesie význam skutočný, ozajstný, napr. actual value – skutočná hodnota, (NIE aktuálna hodnota), actual number of participants – skutočný počet zúčastnených, actual damage – skutočná škoda. Preto ak budeme chcieť v angličtine hovoriť o niečom aktuálnom, použijeme ekvivalent current alebo present, napr. present owner – súčasný majiteľ, current state – aktuálny stav, current events – aktuálne udalosti.