Ako zvládať stres z hovorenia po anglicky

Marian Herud

YouTube video

Čaká vás telefonát v angličtine, alebo tele-konferencia, kde budete musieť hovoriť po anglicky? Alebo sa možno pripravujete na interview po anglicky. Nech ste v ktorejkoľvek z týchto situácií mnoho z vás sa nevyhne stresu, ktorý vyplýva z toho, že musíte verejne hovoriť anglicky.

Všetci dobre vieme, že stres nie je najpríjemnejší stav , a dokáže veľa vecí pokaziť a spôsobiť, že sa budeme cítiť ako malé bezbranné deti.

Ak chceme podniknúť kroky k zvládnutiu stresu z hovorenia po anglicky, je dôležité, aby sme si v prvom rade uvedomili, že to čo pociťujeme je stres spôsobený tým, že sa nachádzame v situácii kedy sa od nás vyžaduje, aby sme hovorili po anglicky.

Je jasné, že nedokážeme hneď zlepšiť svoju gramatiku alebo slovnú zásobu, ale existujú aspekty, ktoré aj v tejto situácii môžeme kontrolovať.

Všimnite si ako dýchate

Keď sme v strese, je nevyhnutné sa zamerať na to ako dýchame. Ľudia majú totižto tendenciu dýchať rýchlejšie a plytkejšie, keď sú pod stresom. Často sa potom stáva, že človek začne paradoxne lapať po dychu.

Tento stav je sprevádzaný aj stuhnutím hrdla, ktoré spolu s nesprávnym dýchaním, spôsobia, že nemáme dostatok vzduchu pre správnu funkciu našich hlasiviek a náš hlas sa stáva piskľavý a tichý.

Ostatným sa potom môže zdať, že ste neistý, či ich dokonca môžete až znervózňovať.

Snažte sa dýchať diafragmaticky – bruchom, nie hrudníkom.

Ak je pocit stresu príliš intenzívny zhlboka sa nadýchnite bruchom, 2 sekundy nádych podržte a potom pomaly vydýchnite. Môžete to aj zopakovať ak máte čas, napríklad ak váš partner práve rozpráva. Budete sa potom rýchlo cítiť pokojnejší.

Hlas, ktorý má vzbudzovať rešpekt musí byť podporený poriadnou dávkou vzduchu. Toho sa vám však nedostane, ak ho budete pumpovať plytkým dýchaním z hrudníka.

Pozor na rýchlosť

Mnohí majú tiež tendenciu rozprávať veľmi rýchlo, keď sú pod stresom. Keď však budete hovoriť rýchlo po anglicky existuje vysoká pravdepodobnosť nesprávnej výslovnosti a tým sa môže váš prejav v angličtine stať pre druhú stranu nezrozumiteľným.

Neraz sa stáva, že sa snažíme jazykové nedostatky zamaskovať rýchlosťou hovorenia. „Ak budem hovoriť rýchlo, budú si myslieť, že moja angličtina je dobrá.“

Nonsens. Presný opak je pravdou. Ak máte dobrú angličtinu, najlepším spôsobom ako ju ukázať je hovoriť normálnym, pokojným tempom. Ak vaša angličtina nie je bohviekaká, v žiadnom prípade to nezamaskujete tým, že budete hovoriť rýchlejšie.

V tomto prípade platí, že rýchlosť je vaším nepriateľom, a nie vašim spojencom.

Dbajte na melódiu reči

Ako sme už povedali, gramatiku, či slovnú zásobu nedokážete rýchlo zmeniť, či zlepšiť. Čo však môžete pomerne rýchlo zlepšiť je melódia reči. Zoznámte sa so základnými princípmi melódie reči v anglickom jazyku.

Nebojte sa pohrať s výškou tónu, kadenciou, silou hlasu.

Lepšia anglická výslovnosť vám naozaj môže pomôcť zakryť niektoré gramatické nedokonalosti. Niekedy sú ľudia citlivejší na to ako sa vyjadrujete, a nie na obsah toho čo hovoríte. Ak máte dobrú výslovnosť, mnohé gramatické chybičky zostanú nepovšimnuté.

Držanie tela

Nehrbte sa, snažte sa sedieť vzpriamene, aby ste zlepšili priechodnosť dýchacích ciest, bradu držte mierne vyššie, a hlavne uvoľnite svaly tváre a spodnú sánku. Keď ste v stresovej situácii a musíte rozprávať, tón vášho hlasu sa môže zvýšiť čo môže spôsobiť až jeho piskľavosť.

Pokúste sa vedome znížiť hĺbku vášho normálneho, v našom prípade „slovenského“, hlasu. Hlbší hlas vyžaruje viac rešpektu a sebadôvery.

Naučte sa používať „fillery“

Fillery sú tzv. vypĺňajúce slová a frázy, ktoré v angličtine, ale aj v slovenčine (….vieš…, …chápeš…, …akože…, ..vlastne…, …v podstate…, …ako …), podvedome používame na vyplnenie páuz či ticha medzi jednotlivými vetami. Fillery nemajú nejaký extra význam a ich funkciou je skôr získať trochu času medzi vetami na verbalizáciu našich myšlienok, čím sa zabezpečuje plynulosť reči.

Viac času na rozmýšľanie, vám môže pomôcť upokojiť vašu myseľ, a používaním fillerov môžete oklamať „súpera“, že vaša angličtina je na vyššej úrovni.

Používajte však tieto slová s rozumom. Posledné čo chcete je, aby ste zneli ako pochabý tínedžer. V angličtine existuje celý rad fillerov, napríklad: „I mean .., you know …, well, so, actually, like… a mnohé ďalšie.

Napríklad môžete povedať vetu:

It‘s, like, a really good movie, you know. I mean, I haven't seen it yet, but, like, I read all the review yesterday, so, you know, it's as if I saw it.

Chyby sú normálne – prestaňte sa toľko opravovať

Je prirodzené, že na anglickom interviewe alebo stretnutí, chceme znieť čo najlepšie. mnohí by možno povedali, že dobrá gramatika a bohatá slovná zásoba je najlepším dôkazom našej schopnosti vyjadrovať sa po anglicky.

Bohužiaľ sa často stáva, že pod stresom sa gramatika zhoršuje a na slová, ktoré si normálne pamätáte, si akosi neviete spomenúť. Už pred interview, tele-konferenciou … sa pripravte na to, že budete robiť pri hovorení chyby.

Cieľom je, aby ste boli „v pohode“ s pocitom, že sem tam urobíte chybu v angličtine.

Najhoršie je, keď sa pri hovorení po anglicky začne človek strácať v labyrinte a vo víre sebaopravovania. Každý, kto sa niečo učí robí chyby a ani vy nebudete výnimka. O to viac, keď ide o takú extrémne komplexnú záležitosť ako je hovorenie cudzím jazykom.

Ono je absolútne v poriadku, že sa chceme so svojou angličtinou pochváliť a ukázať svoju dobrú znalosť tohto jazyka, no neustála autokorekcia nevyžaruje veľa sebaistoty, skôr naopak.

Vyvarujte sa tiež toho, aby ste sa príliš často neospravedlňovali za chyby, ktoré urobíte. „Oh prepáčte som povedal  He play, prepáčte, malo byť He plays.“ Prestaňte s tým.

Je fajn byť niekto iný

Keď hovoríte po anglicky, mnohí z vás sa zrejme necítia najkomfortnejšie. Je to preto, lebo máme pocit akoby sme boli niekým iným. Máme pocit, že náš mozog sa búri a nepáči sa mu ako znieme, lebo na to nie je zvyknutý. Akoby nám prikazoval: “Nepáči sa mi ako znieš, musíš to zmeniť.“

Snažte sa však zžiť s tým pocitom inakosti, keď hovoríte po anglicky a pokúste sa na chvíľu vložiť do úlohy herca, odosobniť sa. Uvedomujem si, že nie každý dokáže vystupovať ako neochvejný rečník, no aj tak sa posnažte na moment vhupnúť do kože niekoho iného a zabudnite na okamih, kto ste – ten pocit vie byť aj príjemný.

Zaručene si na to postupom času zvyknete, váš mozog už nebude toľko protestovať a vy budete vedieť jednoducho prepínať medzi vaším slovenským a anglickým „ja“. Dúfam, že niektoré z týchto rád budete vedieť aplikovať aj na váš prípad a zapracovať ich do vášho procesu zdolávania stresu z hovorenia v angličtine.