Ako si zapamätať “insane”

Miriam Herud

V slovenčine chceme neraz povedať: “Ty nie si normálny!/Sú normálni?!” A neexistuje nič jednoduchšie, ako to preložiť – povedali by ste: “You’re not normal!/Are they normal?” Ak ale chcete znieť trošku autentickejšie, skúste radšej použiť opak slova normálny, teda nenormálny, šialený, čiže crazy, alebo ešte lepšie – insane. A práve “insane” je u mnohých študentov ťažko zapamätateľné. Na prvý pohľad by ste sa divili, prečo – vyzerá to byť krátke a úžasne jednoduché slovo. No pravdou je, že sa v ňom zvyknú študentom zamieňať samohlásky “i”, “a” a “e”, a občas aj spoluhlásky “s” a “n”. Ak ste jedným z nich, mám pre vás pomôcku.

Nepozerajte sa na “insane” ako na jednoliate slovo. Rozložte si ho na predponu in- a kmeň -sane. Sane (čítaj /sein/) pochádza z latinského sanus, čo je healthy, čiže duševne zdravý, normálny. Ak máte problém si toto slovo zapamätať, predstavte si ústav, kam posielajú psychicky chorých ľudí – po slovensky povieme sanatótium (sana-tórium -> sana je takmer navlas rovnaké s anglickým sane). Sane person je teda mentálne zdravý človek, no keďže my potrebujeme jeho opak, použijeme predponu in-, ktorá nám z neho spraví blázna. Vylepšené znenie našich fráz bude teda napokon vyzerať takto: “You’re insane!/Are they insane?!”