Ako sa líšia? Weakness vs soft spot vs underbelly

Miriam Herud

Všetky tri výrazy majú spoločné to, že v istom zmysle slova vyjadrujú slabosť, no každý z nich pomenúva iný typ slabosti. Pozrime sa, čím sa líšia.

Weakness: toto slovo použite vtedy, keď sa budete chcieť niekoho opýtať na jeho slabé stránky, napr. What are your weaknesses? Pričom sa nejedná výhradne len o slabé stránky ľudí, ale aj systémov, mechanizmov, argumentov atď. Máme teda na mysli ich nedostatky (She had lots of weaknesses, but laziness was not one of them).

Soft spot: je slabosť pre niekoho alebo niečo. Každý z nás má pre niečo slabosť, či už skrytú alebo takú, ku ktorej sa otvorene priznáva. Máme slabosť pre čokoládu, umelecké obrazy, psov, deti, gýčové romantické filmy alebo príbuzného, ktorý je síce čiernou ovcou našej rodiny (the black sheep of the family), no my ho aj tak máme najradšej zo všetkých (No matter what he did, I´ve always had a soft spot for my little brother). Jedným slovom v nich máme silnú záľubu, často z nevysvetliteľných dôvodov.

Underbelly: určite poznáte výraz Achillova päta (Achilles heel) – je to zraniteľné miesto v povahe človeka, slabina organizácie, ktorá je veľmi ľahko napadnuteľná a v dôsledku ktorej môže nastať kompletné zlyhanie. Vlastné achilovky sa, ako inak, snažíme držať hlboko pod povrchom, zatiaľ čo odhalenie slabín tých druhých, zväčša súperov a rivalov, nám vie neraz pomôcť k úspechu (We need to find the soft underbelly of our opponents).