Ako sa líšia? Safety vs security

Miriam Herud

Opäť jeden z prípadov, kedy si kvôli identickému slovenskému prekladu oboch slov nešťastne zamieňame ich význam. O aký typ “bezpečnosti” ale pri každom z nich ide? Pri “safety” sa jedná o takú bezpečnosť, kde nám či nášmu zdraviu nehrozí žiadne nebezpečenstvo, hrozba, napr. health and safety of employees / for safety, please fasten your seatbelt. “Security” predstavuje skôr zabezpečenie, istotu alebo opatrenia spojené s ochranou ľudí, budov či krajín na udržanie poriadku, pokoja a mieru. Preto so slovom “safe” sa spája napr. driving, journey, drug, neighborhood, zatiaľ čo “secure” môže byť job, future, transaction, accommodation atď.