Ako sa líšia? Nice vs good-looking

Miriam Herud

Jednou z tém na hodinách angličtiny je popis vzhľadu a povahových vlastností človeka. Tu som sa u študentov neraz stretla s chybnou interpretáciou slova “nice”. Toto prídavné meno totiž často nesprávne používajú na popis ľudského vzhľadu domnievajúc sa, že hovoria o tom, aký je daný muž či žena pekná, dobre vyzerajúca. Avšak skutočnosť je taká, že ak poviem: “Diane is very nice”, nevyjadrujem sa o jej zovňajšku, ale, naopak, o jej povahe, a síce, že je veľmi milá, priateľská. Táto zámena ale vzniká z pochopiteľných príčin. Slovo “nice” sa fakticky dá použiť na popis vzhľadu, no skôr vzhľadu miest, budov, predmetov, počasia atď., napr. a nice little cove (=pekná malá zátoka), a very nice hotel (=veľmi pekný hotel), nice glasses (=pekné okuliare), nice weather (=pekné počasie). Pre ľudí to ale neplatí – ako som spomínala, ako náhle sa o niekom zmienite, že je nice, ostatní budú rozumieť milý, dobrý, vľúdny človek. Ak teda najbližšie budete chcieť niekomu povedať, že sa vám niekto páči, spomeňte si na týchto pár riadkov a namiesto nice použite good-looking či attractivetieto prídavné mená sú použiteľné pre obe pohlavia, zatiaľ čo beautiful je vhodnejšie na popis výzoru ženy a handsome výzoru muža.