Ako sa líšia? Luck vs happiness

Miriam Herud

Študenti si veľmi často zamieňajú slová “lucky” a “happy”. Vyplýva to z toho, že preklad oboch slov “luck” aj “happiness” do slovenčiny je “šťastie”. No nie je šťastie ako šťastie. Ak poviete, že ste “happy”, znamená to, že ste šťastný v zmysle majúci pocit radosti a spokojnosti, napríklad keď sa vám podarí spraviť test na A-čko, zatiaľ čo “lucky” je šťastný v zmysle majúci šťastie, úspech, kde dôležitú rolu zohráva priaznivá zhoda okolností. Povedali by sme teda: I´m so lucky happy you could come to my party. Ale: I consider myself happy lucky I´ve got a husband like Mike. V prvej vete som šťastná, pričom v druhej mám šťastie. Jedno síce nemusí vylučovať druhé – ak som “lucky”, môžem byť v dôsledku toho aj “happy”, no nie každý, kto je “happy”, je automaticky aj “lucky” – to je, aj napriek anglickej fráze “happy-go-lucky”, viac-menej výnimkou.