Ako sa líšia? Finally vs eventually

Miriam Herud

Ako inak, aj preklad tejto dvojice slov do slovenčiny je identický. Či si do slovníka napíšete “finally” (čítaj /´fainəli/), či “eventually” (čítaj /i´venčuəli/), na obrazovke sa vám zjaví “nakoniec, napokon”. Študenti majú teda tendenciu si tieto dve príslovky zamieňať. A hoci sú si významovo veľmi podobné, predsa je medzi nimi v istých kontextoch drobný rozdiel. Ktorú teda použiť kedy?

Vždy, keď hovoríte o niečom, čo sa napríklad stalo alebo má urobiť ako posledné, resp. na záver, pričom tomu predchádzalo niekoľko krokov, použite “finally” (Add cream, stir for three minutes and finally, pour in a bit of wine.=Pridajte smotanu, miešajte tri minúty a nakoniec prilejte trošku vína. / And finally, I´d like to thank our staff for all the wonderful work they´ve done today.=A napokon by som chcel poďakovať nášmu personálu za skvelú prácu, ktorú tu dnes odviedli.) V tomto prípade je “finally” synonymom “lastly”, teda sú kontextuálne zameniteľné.

Druhé použitie, resp. druhý význam slova “finally” vám bude určite sympatickejší, pretože sa zhoduje s použitím slova “eventually”, a tak sa nemusíte zamýšľať nad tým, ktoré z nich si vybrať, aby to bolo správne. Ak chceme povedať “nakoniec” v zmysle “konečne”, čiže ak sa niečo stane po dlhom čakaní alebo očakávaní, je v poriadku použiť buď “finally” alebo “eventually” (When the plane finally/eventually arrived, we were all grumpy and in no mood for anything.=Keď konečne prišlo naše lietadlo, všetci sme už boli mrzutí a bez nálady. / The waitress finally/eventually brought us our drinks.=Čašníčk nám konečne doniesla drinky. / Will you finally/eventually tell me why you called me here?=Povieš mi už konečne, prečo si ma sem zavolal?).

Otázkou teda ostáva, v akom kontexte si “nakoniec” v žiadnom prípade neprekladáme ako “finally”, ale vždy len ako “eventually”. Odpoveď: ak máme na mysli “v konečnom dôsledku”, príp. “skôr či neskôr” (He will have to give in eventually=Skôr či neskôr/nakoniec sa aj tak bude musieť vzdať. / See?Things worked out well for me eventually.=Tak vidíš, nakoniec/v konečnom dôsledku to pre mňa všetko dobre dopadlo). V angličtine by sme zase “eventually” v tomto prípade mohli nahradiť slovným spojením “in the end”.