Ako sa líšia? Evening vs night

Miriam Herud

Študenti mi mnohokrát na otázku “What did you do last night?” odpovedajú “I was sleeping” s výrazom na tvári – čo iné by som mal v noci robiť… Logická chyba – každý, kto sa učí po anglicky, sa hneď v počiatočných fázach štúdia naučí, že “night” znamená “noc”. Nie vždy je to tak. Slovom “night” môžeme totiž vyjadriť aj “večer”. Áno, je správne pre túto časť dňa použiť aj “evening”, no “night” má presne ten istý význam a dalo by sa dokonca povedať, že v niektorých slovných spojeniach znie ešte prirodzenejšie ako “evening”. Takže ak vám niekto povie: I watch TV every night, neznamená to, že trávi pred telkou celé noci, len že ju večer zvykne pozerať pred tým, ako ide do postele.