Ako používať slovesá „make“ a „do“ v angličtine

Marian Herud

YouTube video

Úroveň: A2+, B1, B2

V tomto interaktívnom videu (lekcii) sa oboznámite s tým ako používať slovesá „make“ a „do“ v angličtine. Povieme si aké sú medzi nimi rozdiely, porovnáme si ich použitie v angličtine s použitím slovesa „robiť“ v slovenčine a nakoniec si ich precvičíme kontextuálne aj v konverzácii.