Akcia vs action

Miriam Herud

Dvojnásobní falošní priatelia, dalo by sa povedať. Začnime prvou nástrahou. Chcete povedať, že ste cez víkend boli na akcii – či už na koncerte, párty alebo slávnostnom sprievode mestom. Študenti angličtiny takmer vždy spontánne použijú anglické slovo action. Boy, are they wrong! 🙂 Keď totiž vo vete použijete anglické action, hovoríte jednoducho len o čine, činnosti, konaní alebo deji. Môžeme povedať: This hopeless situation calls for drastic action (konanie) /  The action takes place in Australia (dej) / The doctor’s swift action saved their daughter’s life (čin). Pre akciu v zmysle udalosť, spoločenskú, športovú a pod., existuje anglický ekvivalent event (I was at the event in town last Saturday).

Druhá nástraha súvisí s nakupovaním. Iste vás poteší, keď ste v supermarkete či v obchodnom centre a náhodou natrafíte na akciu. Určite sa nedajte zlákať a nepovedzte “I came across an action on butter yesterday.” Opäť by sa vám ušlo zopár nechápavých pohľadov. Akcia v obchodoch je v podstate zľava, mimoriadna ponuka na istý produkt alebo službu. Ak si zapamätáte práve slovné spojenie mimoriadna (špeciálna) ponuka, máte po starostiach – jednoducho si to doslovne preložte do angličtiny – special offer (“I came across a special offer on butter yesterday”). A je to. Bob’s your uncle!