Aj vy vyslovujete tieto anglické slová nesprávne?

Marian Herud

Existuje nemalé množstvo anglických slov, s výslovnosťou ktorých sa borí veľká časť Slovákov učiacich sa anglický jazyk. Anglická výslovnosť zrejme pre mnohých ostane jedným z tých ťažších zručností v v angličtine. Je treba priznať, že „preučiť“ mozog vyslovovať lepšie po anglicky dá zabrať. No najlepšou stratégiou je zrejme dosiahnuť veľké množstvo malých vecí. Jednou z nich je aj zlepšenie výslovnosti, tých najnotorickejšie zle vyslovovaných slov.

YouTube video

Toto je 10 slov, s ktorými má väčšina Slovákov učiacich sa angličtinu problémy.

[ˈvedʒtəbl]
• vegetable (zelenina)
• najčastejšie chyby:

• [ˈvidʒitəbl]
• [ˈvedʒteibl]
• [ˈvidʒiteibl]

[ˈkʌmftəbl]
• comfortable (pohodlný, príjemný)
• najčastejšie chyby:
• [ˈ komforteibl]
• [ˈkomfortəbl]

[koʊtʃ]
• coach (tréner, kouč)
• najčastejšie chyby:

• [kaʊtʃ] = couch (gauč, pohovka)

[ˈriːdʒən]
• region (región, kraj, oblasť)
• najčastejšie chyby:

• [ˈredʒion]
• [ˈriːdʒion]

[əˈlaʊ]
• allow (dovoliť, povoliť)
• najčastejšie chyby:

• [ə'loʊ]
• [e'loʊ]

[ˈtɑːrɡɪt]
• target (cieľ, terč)
• najčastejšie chyby:

• [ˈtɑːrdʒet]

[ˈklaɪənt]
• client (zákazník, klient)
• najčastejšie chyby:

• [ˈklɪent]

[ˈbʊtʃər]
• butcher (mäsiar)
• najčastejšie chyby:

• [ˈbʌtʃər]

[ˈfɔːrən]
• foreign (zahraničný)
• najčastejšie chyby:

• [ˈfɔːrin]
• [ˈfɔːrindʒ]
• [ˈfɔːrein]

[ˈfoʊkəs]
• focus (zamerať sa, sústrediť sa na niečo)
• najčastejšie chyby:
• [ˈfokjuːs]