Absolútne všetky časy v angličtine – stručne, graficky, jasne

Miriam Herud

YouTube video

V tomto videu si porovnáme všetky anglické časy a uvedieme príklady, ktoré pomôžu lepšie pochopiť mechanizmus tvorenia a použitie týchto časov.

Základom je neuvažovať o slovesných časoch v angličtine ako o dvanástich individuálnych časoch, ale ako o troch časoch – prítomný, minulý a budúci, ktoré môžu nadobúdať dva aspekty – priebehový a perfektový. Ak pochopíte princípy používania týchto aspektov, ich uplatňovanie v jednotlivých časoch už nebude problém.

— OBSAH VIDEA —

0:00 Systém anglických časov

1:24 Tri základné časy (prítomný, minulý, budúci)

3:50 Priebehový aspekt a tri základné anglické časy (prítomný priebehový, minulý priebehový, budúci priebehový)

8:19 Perfektový aspekt a tri základné anglické časy (predprítomný, predminulý, predbudúci)

15:23 Kombinácia priebehového a perfektového aspektu s troma základnými časmi v angličtine (predprítomný priebehový, predminulý priebehový, predbudúci priebehový)