Prídavné mená končiace sa na -ed alebo -ing

Miriam Herud

YouTube video

V angličtine existuje množstvo prídavných mien, ktoré vyjadrujú pocity. Tieto prídavné mená majú často dve formy:

Prídavné mená s koncovkou –ed (bored)

Prídavné mená s koncovkou –ing (boring)

Prídavné meno s koncovkou -ed používame vtedy, keď sa jedná o osobu, ktorá pociťuje daný pocit, teda keď hovoríme o tom, ako sa my cítime.

I am bored. (Som znudený.)

Prídavné meno s koncovkou -ing používame, keď hovoríme o osobe alebo veci, ktorá v nás ten pocit vyvoláva.

The film is boring. (Ten film je nudný.)

Zistite viac a precvičte si v krátkom videu…