Rýchle tipy ako sa učiť anglické slovíčka

Marian Herud

Rozširovanie si slovnej zásoby v cudzom jazyku je jedným z najzákladnejších predpokladov úspešného zvládnutia jazyka – a zároveň aj najkomplikovanejším. Študenti sa často sťažujú, že si slovíčka nedokážu zapamätať, že im neprídu rýchlo na rozum a že sa im pletú. Svoju negatívnu úlohu pritom zohráva aj veľmi limitovaný kontakt s jazykom, kontextuálne použitie slovnej zásoby v reálnych situáciách, ale aj nedostatok času, a s tým spojené nedokonalé osvojenie si anglickej slovnej zásoby a neschopnosť jej praktického použitia. Samozrejme, ako všetko, aj slovná zásoba sa dá učiť efektívnejšie a menej efektívne. Prečítajte si pár rýchlych tipov, ktoré vám môžu pomôcť zlepšiť spôsob, akým sa učíte slovíčka v angličtine.

Nebiflite sa

Často počúvam, že študenti sa neučia slovíčka, lebo nemajú čas. Je to podľa mňa hlúposť. Skôr nemajú chuť. Úplne však stačí, ak si na pár minút prebehnete slovnú zásobu s tým, že si skúsite povedať jednu-dve vety, v ktorých použijete učené slovo. Nesnažte sa slová nabifliť, snažte sa ich s niečím asociovať, snažte sa ich prepojiť s iným slovom, ktoré už ovládate. Slovíčka sa učte kratšie ale častejšie. Najlepšie každý deň pár minút. Ak sa učeniu slovíčok venujete hodinu týždenne, táto aktivita bude pre vás aj naďalej nudný časožrút s veľmi pochybnými výsedkami.

Neučte sa slová izolovane

Ako som už spomenul vyššie, ak sa učíte slovíčka spôsobom jedno anglické slovo – slovenský preklad, dramaticky tým znižujete šancu na zapamätanie si daného slova. Nové slová, v ktoromkoľvek jazyku, sa učíme tak, že ich význam prepojíme s významom vecí, ktoré už ovládame. Neučte sa napr. čo znamená slovo common v slovenčine, ale naučte sa ho v kombinácii napríklad a common mistake, alebo, ešte lepšie, v jednoduchej vete. English students learn vocabulary in isolation. That is a common mistake.

Najskôr po slovensky

Študenti majú vo zvyku si zapisovať anglickú slovnú zásobu spôsobom – najskôr anglické slovo a potom slovenský význam. Prečo to nerobiť naopak? Žiaden študent sa, predovšetkým v počiatočných fázach učenia sa jazyka, nevyhne prekladu. Akokoľvek sa budete snažiť „myslieť“ v angličtine, existuje vysoká pravdepodobnosť, že slovenčinu v sebe nikdy nebudete schopní úplne potlačiť. Keď teda hovoríte po anglicky, hľadáte anglické výrazy pre slovenské slová, a nie naopak. Je preto logické sa takým smerom aj učiť. Je tiež často ľahšie odpovedať na otázku, čo je napríklad jealous po slovensky ako ako sa povie závistlivý po anglicky. Vaša slovenská zásoba je na rozdiel od tej anglickej oveľa širšia – tam je z čoho vyberať. Učte sa ekvivalenty pre slovenské slová – najskôr slovenský význam a potom anglický ekvivalent.

Učte sa významy a nie slovíčka

Každý si dobre uvedomuje, že v akomkoľvek jazyku majú slová viacero významov, keď sa prekladajú do iného jazyka. Medzi jazykmi neexistuje 100% ekvivalencia. Neučte sa len jeden význam pre jedno slovo. Ak má slovo viac odlišných významov, učte sa každý význam zvlášť. Napríklad slovo jealous má význam závistlivý a žiarlivý. Oba tieto významy sa teda učte ako dve slovíčka, aj keď v angličtine ide o to isté slovo. Potešte svoj mozog a neučte sa významy takto:

jealous – závistlivý, žiarlivý

ale aspoň takto

závistlivý sused – jealous neighbor

žiarlivý manžel – jealous husband

Nebojte sa technológií

Ak ste doteraz používali iba pero a papier, možno nastal čas zefektívniť proces učenia sa aj použitím technológií. Na trhu je veľké množstvo nástrojov na učenie sa slovíčok, no drvivá väčšina z nich má jeden problém. Núti vás učiť sa slová, ktoré nie sú vaše. Študenti by sa mali učiť predovšetkým tie slovíčka, ktoré potrebujú, ktoré vyplývajú z ich vlastnej konverzácie a potrieb. Ja osobne používam SRS (Spaced Repetition Software) nástroj Anki, kde si vytváram vlastné zoznamy slovíčok. Rovnako existuje množstvo aplikácií pre zlepšenie výslovnosti. Technológie sú tu, aby sme ich využívali aj vo výučbe jazyka – nebojme sa ich.

Núťte sa používať nové slová a výrazy

Nečakajte, pokiaľ sa vám naskytne situácia, v ktorej použijete slová, ktoré sa chcete naučiť. Ak navštevujete hodiny angličtiny, ešte pred hodinou si môžete na kúsok papiera vypísať päť slovíčok, ktoré sa budete snažiť aspoň párkrát použiť v konverzácii na hodine. Slovnú zásobu sa dlhodobo naučíte hlavne jej zmysluplným používaním, a je to aj najlepší spôsob, ako sa zo slov, ktoré iba poznáte, stane slovo, ktoré viete reálne použiť.