Firemné kurzy angličtiny

O KURZE

Znejte a hovorte prirodzene

Naše individuálne kurzy anglického jazyka sú založené na týchto princípoch našej výučby:

 • silná slovná zásoba
 • autentickosť, zmysluplnosť a komunikatívnosť
 • kontextuálne precvičovanie slovnej zásoby a gramatiky

Naše hodiny ako aj emailová komunikácia s lektorom prebiehajú 100% v anglickom jazyku. Snažíme sa, aby ste na hodinách hovorili až 80% ich dĺžky.

Profesionálna komunikácia

Cieľom našich hodín je predovšetkým zlepšiť plynulosť vyjadrovania sa a obohatiť slovnú zásobu o slovné spojenia, ktoré sa často používajú v odbornej komunikácii.

Sme kvalifikovaní lektori s 15-ročnými skúsenosťami a máme mnoho skúseností s vyučovaním obchodnej angličtiny v rôznych oblastiach a na mnohých úrovniach.

Využívajte naše online nástroje

Našim klientom ponúkame množstvo podporných vyučovacích nástrojov.

Každému nášmu študentovi vytvoríme online poznámkový blok. Tu máte nonstop k dispozícii vlastnú slovnú zásobu (zapisujeme spoločne priamo na hodinách), gramatiku a učebný plán, kde si môžete pozrieť čo budete preberať na nasledujúcej hodine.

Slovnú zásobu si môžete importovať do mobilných aplikácií na výučbu slovnej zásoby. Tieto nástroje vám pri pár minútach denne pomôžu zapamätať si slovíčka navždy. Skvelé nie? Raz sa naučíte a už nikdy nezabudnete.

Naši pravidelní študenti dostanú prístup k online kurzom. Tieto kurzy obsahujú prehľadné vysvetlenie gramatických javov, slovnú zásobu a najčastejšie používané slovné spojenia, aby ste sa zoznámili aj s bežnou hovorovou angličtinou. Všetko toto si následne môžete precvičiť v rámci rôznych kvízov. Už vám toto nejaká jazyková škola ponúkla?

OBSAH KURZU

Kurz je zameraný predovšetkým na komunikatívnu výučbu obchodnej angličtiny a angličtiny pre špeciálne účely.

Pilierom našich hodín sú komunikatívne aktivity a tréning vyjadrovacích prostriedkov z rôznych odborných oblastí ako aj zlepšovanie presnosti vyjadrovania (gramatickej správnosti) a používanie formálnych a neformálnych jazykových výrazov v príslušnom kontexte.

Ponúkame tento typ kurzov obchodnej a špeciálnej angličtiny:

Obchodná angličtina:

 • všeobecná o obchodná angličtina pre začiatočníkov aj pokročilých (všetky úrovne)

Špeciálna angličtina:

 • angličtina pre účtovníctvo
 • angličtina pre personalistiku a HR
 • angličtina pre IT
 • angličtina pre logistiku
 • angličtina pre BOZP
 • angličtina pre letectvo
 • angličtina pre šport a fyzioterapeutiku
 • angličtina pre medicínu

POŽIADAVKY

 • kurz obchodnej angličtiny je mierne náročnejší ako kurz všeobecnej angličtiny na tej istej úrovni
 • študenti, ktorí chcú napr. študovať obchodnú angličtinu na úrovni B1 by mali najskôr zvládnuť všeobecnú angličtinu na úrovni B1
 • počítač alebo tablet s kamerou (nie je nevyhnutnosťou), mikrofónom a internetovým pripojením (v prípade online výučby)
 • prezenčná výučba obchodnej angličtiny momentálne len v meste Nitra, v priestoroch klienta
 • základné znalosti práce s kancelárskym balíkom MS Office
 • motivácia

LEKTORI

Miriam Herud

Lektorka anglického jazyka a prekladateľka

Marian Herud Anglická jazyková škola Euphema

Marian Herud

Lektor anglického jazyka a prekladateľ

Materiály kurzu

učebné materiály online

prístup k online kurzom s cvičeniami

online banka vlastnej slovnej zásoby

gramatika online

učebný plán (možnosť pripraviť sa dopredu)

precvičovanie slovnej zásoby na každej hodine

príjemná atmosféra

technická pomoc


Cenník firemných kurzov

Short

30 minút

11€

Kontakt

Obchodné podmienky

Medium

45 minút

15€

Kontakt

Obchodné podmienky

Long

60 minút

18€

Kontakt

Obchodné podmienky

*Toto sú základné ceny pre online individuálny kurz obchodnej angličtiny. Ceny sa môžu líšiť v závislosti od špecializácie kurzu, počtu študentov v prípadnej skupine a potreby dochádzania do priestorov klienta.