Fén vs fan

Miriam Herud

„Do you really dry your hair with a fan?“, znie moja otázka adresovaná študentkám, ktoré mi tvrdia, že si vlasy sušia ventilátorom 🙂 – honest mistake – slovenské „fén“ znie totiž veľmi podobne ako anglické „fan“, a tak ho v domnení, že ide o to isté slovo, mylne použijú vo význame sušiča na vlasy. Pravda je však taká, že podstatné meno fan má v angličtine dva významy:

  1. fanúšik (sports fan/music fan/movie fan)
  2. ventilátor, či už stolový (table fan), stojanový (floor fan), stropný (ceiling fan), ručný (portable handheld fan), dokonca vejár (folding fan – „fold“=“skladať, zložiť“).

Aby sme správne preložili „fén“, pomôže nám jeho alternatívny názov – sušič vlasov, resp. vlasový sušič. Anglická verzia je doslovným prekladom tohto slovného spojenia: vlasový = hair, sušič = dryer → hairdryer, prípadne sa môžete stretnúť s variantom hairdrier. Podstatné meno dryer má taktiež širšie využitie. Vždy ide o typ sušiča, resp. sušičky, no o aký, to závisí od slova, ktoré postavíme pred neho:

hand dryer (sušič na ruky teplovzdušný, aký býva na verejných WC)
tumble dryer (bubnová sušička na prádlo)
spin dryer (odstredivá sušička na prádlo), atď.