Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

Máme ich aj v slovenčine:

byť dobrý v niečom – „v“ je závislá predložka, ktorá sa viaže na prídavné meno „dobrý
veriť na niečo – „na“ je tiež závislá predložka, ktorú používame za slovesom „veriť„.

Podobne je to aj v angličtine. Určité slovesá a prídavné mená sa vždy viažu s jednou konkrétnou predložkou.

Bohužiaľ, prekladom slovenských predložiek si vo väčšine prípadov nepomôžeme – tie anglické sa od nich do značnej miery líšia. Ostáva nám teda len tieto spojenia dookola drilovať a precvičovať a trénovať.

V tomto videu sa naučíme tie najpoužívanejšie spojenia predložiek s prídavnými menami a so slovesami. Na záver si ich aj v skratke precvičíme.