Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

I would do it. Urobila by som to. I should do it. Mala by som to urobiť. Slovesá would a should majú toho veľa spoločného, keďže sú obe modálnymi slovesami.

V zápore a v otázkach nikdy nepoužívajú pomocné sloveso do.
Na vytvorenie svojho minulého tvaru používajú ten istý spôsob.

Avšak významovo sú úplne odlišné. Naučte sa, čo znamenajú, ako sa používajú v spojení s plnovýznamovými slovesami v prítomnosti aj minulosti, a na záver si otestujte, či ste všetko správne pochopili.