Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

My Slováci robíme často chybu, keď chceme po anglicky povedať to, že niečo sa niekde nachádza alebo existuje.

V meste je nový bar.“ Často v podobných prípadoch ideme po doslovnom – nesprávnom preklade:
In town is a new bar.

Nezabúdajte, že v angličtine musíte začať takúto vetu väzbou „There is“ alebo „There are„. Takto budete znieť oveľa prirodzenejšie.

V tomto videu sa naučíte, ako presne postupovať so slovosledom a nakoniec si väzbu „there is“ aj v krátkosti precvičíte.