Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/65
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/34
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

V anglických textoch sa často stretávame so skráteným tvarom ‚d v spojení s rôznymi osobami, napr. I’d, he’d, they’d… Táto skratka môže znamenať buď „would“ alebo „had„, ktorých význam sa úplne líši.

Ako rozoznať, či ide o would alebo had? A ako sa vlastne would a had prekladajú? Zistite v krátkom videu na množstve názorných viet.