Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/65
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/34
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

Tri slová s rovnakým slovným základom a predsa odlišným významom. Terrible, terrific, terrifying. Zistite, čo znamenajú, ako ich použiť v kontexte a ako sa správne vyslovujú.