Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

Po slovensky jednoducho taký, taká, také. Po anglicky sa ale musíme rozhodnúť, či použiť so alebo such.

Napríklad:
Ten film bol TAKÝ zaujímavý!
The movie was SO interesting!

Táto veta je v poriadku. No pozmeňme len trošku slovosled:
To bol TAKÝ zaujímavý film!

A anglická veta That was SO interesting movie! zrazu nie je správna

Slovo so musíme nahradiť slovom such:
That was SUCH an interesting movie!

Prečo je to tak? Ako viem, kedy namiesto so použiť such?