Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Kurz angličtiny pre samoukov zadarmo
YouTube video
Obsah lekcie

V slovenčine im nepripisujeme žiadnu pozornosť – jednoducho na konci vety pridáme krátke však?, že? alebo nie?.

V angličtine je to ale o čosi komplikovanejšie. Question tags (tzv. prívesné otázky) sú akési mini-otázky na konci viet, pomocou ktorých si, podobne ako v slovenčine, overujeme informácie alebo niekoho vyzývame, aby s nami súhlasil.

Znenie prívesných otázok v angličtine však nemá stále jednu a tú istú podobu. Niekedy je to isn't it?, potom zas do you? a inokedy haven't they?

Od čoho to teda závisí? Princíp je úplne logický. Stačí si len osvojiť tento mechanizmus a vaša angličtina bude znieť oveľa lepšie!