Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Zadarmo online kurz angličtiny pre samoukov
YouTube video
Obsah lekcie

Angličtina disponuje až štyrmi podmienkovými vetami (kondicionálmi), ktoré sa používajú v rozdielnych situáciách a s rozdielnymi časmi. Aby sme si ich neplietli, je dobré si v prvom rade uvedomiť, aký typ slovenských viet zodpovedá jednotlivým anglickým podmienkovým vetám.

V tomto videu začneme prvým kondicionálom. Povieme si, aké slovenské vety si vyžadujú jeho použitie v angličtine, aká je jeho štruktúra, ktorej častej chybe sa vyhnúť a napokon si prvú podmienkovú vetu aj precvičíme na príkladoch z každodenného života.