Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Zadarmo online kurz angličtiny pre samoukov
YouTube video
Obsah lekcie

V tomto videu sa dozviete, že umiestnenie prízvuku v anglických slovách nie je také isté ako v slovenčine. Nesprávne vyslovovanie prízvuku môže spôsobiť, že vám ľudia nemusia na prvýkrát rozumieť, aj keď vaša gramatika a slovná zásoba bude v poriadku. Základom zlepšovania je uvedomiť si rozdiely medzi angličtinou a vašim materinským jazykom, naučiť sa pracovať s hlasom a vedieť rozoznať rozdiely v umiestňovaní dôrazu, a napokon implementácia týchto poznatkov do reálnej reči.