Obsah kurzu
GRAMATIKA
0/100
SLOVNÁ ZÁSOBA
0/40
Zadarmo online kurz angličtiny pre samoukov
YouTube video
Obsah lekcie

Príslovky spôsobu (adverbs of manner) sú slová, ktoré sú odvodené od prídavných mien (adjectives), ako pomalý, dobrý, ľahký, a na ktoré sa pýtame otázkou Ako?, napr. pomaly, dobre, ľahko

V tomto videu sa naučíte, ako odlíšiť anglické slow od slowly, teda prídavné meno od príslovky, kedy použiť ktoré a kde vo vete ich umiestniť.

Dozviete sa aj o štyroch skupinách výnimiek.

V druhej, praktickej časti budete prekladať prídavné mená v kontraste s príslovkami samostatne, ale aj v rámci celistvých viet.

Na záver si v rámci anglickej konverzácie s lektorkou precvičíte použitie prísloviek spôsobu v rôznych kontextoch.